muntsapous — ceramics*design
CONVERSES

EL FANG I LA CORDA 


Relation with clay and textil.
Installation and performance done with Tomás Olivos. 
Done as a residence in La Volta in collaboration with Escola Massana.
Special mention to Ingrid Ferrer  for help us with the pictures


Un espai de joc i conversa. El fang i la corda ens troben per embolicar-nos, deformar-nos i transformar-nos.
Evidenciem la intuïció en el diàleg d’aquests materials i ho deixem a la vista per veure les seves creus entre el que és rígid i el que és flexible.
Una mostra que convida a reconèixer la trobada a través del cos, la paraula i el silenci, per conversar i establir una relació afectiva amb la matèria.
Atuells i nusos que creen multiversos, es comuniquen entre ells i conviden a observar des d’un altre punt de vista el fang i la corda.